viernes, 28 de septiembre de 2012

Pissarres digitals


La primera pregunta que ens cal respondre és “perquè necessitem una pissarra digital a l’aula si ja en tenim una de tradicional?” Si només tenim en compte factors econòmics, el cost d’una pissarra digital interactiva por ser fins a tres vegades superior que el d’una pissarra de guix. Així doncs, no són els diners els que fan decantar la balança sinó que són els beneficis tant per l’alumnat com per al professorat que se n’obtenen. I és que com a formadors del segle XXI hem de saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com una eina més en l’activitat docent, i això inclou les pissarres digitals.

Hi ha dos tipus de pissarres digitals segons si són interactives o no. La pissarra digital (PD) que no és interactiva està formada per un ordinador connectat a internet i un canó de projecció que mostra en una pantalla el mateix que hi ha en el monitor de l’ordinador. Té l’inconvenient que només es pot interactuar des del teclat i el ratolí de l’ordinador. En canvi, la pissarra digital interactiva (PDI), a més de l’ordinador i el projector, té un tauler interactiu que ens deixa escriure-hi a sobre directament i ens permet controlar els programes informàtics amb un punter o fins i tot, amb el dit.


Una altra elecció que hem de fer és el programari. En el cas de la URV va seleccionar SMART ja que és un programa fet específicament per als educadors. Les seves funcionalitats bàsiques són la creació de pàgines; la selecció d’àrees i objectes; la disposició d’eines per esborrar i de llapis de diferents colors i mides per escriure o destacar informació; la inserció d’imatges; els enllaços a altres documents o adreces web; la importació i exportació de documents; l’edició de plantilles; una escriptura de teclat amb els recursos bàsics del tractament de textos que fins i tot és capaç de reconèixer la grafia d’una persona i la canvia a qualsevol tipus de lletra; i també poder anomenar i desar les activitats que s’han fet.

La incorporació de pissarres digitals a l’aula suposa uns beneficis i avantatges tant per l’alumnat com per al professorat. Les classes són més atractives i els alumnes estan més motivats; permet centrar l’interès dels alumnes amb eines com les transparències; fomenta la participació i la interacció entre l’alumnat; facilita el treball amb metodologies diferents com ara el treball individual, el treball cooperatiu o el treball per grups; permet que els recursos es puguin adaptar a qualsevol àrea i nivell d’aprenentatge; facilita l’atenció a la diversitat amb eines com la lupa en el cas d’alumnes amb deficiència visual; i també permet enregistrar les accions de la pissarra amb veu per a gent que no pugui atendre presencialment una classe o una conferència.

          Tal i com hem comentat, les pissarres digitals s'adapten a qualsevol nivell d'aprenentatge:


En el cas de l’aprenentatge de segones llengües disposem d’un ampli ventall de possibilitats i de recursos d’idiomes per a pissarres digitals. Algunes adreces d’interès:


          En aquest vídeo podem veure un exemple de la utilització de les pissarres digitals en una classe d'anglès d'educació infantil.


Així doncs, no hem d’oblidar que els recursos tecnològics suposen un canvi en el funcionament i les possibilitats d'una aula, són una eina molt útil per a l’activitat docent però no són la única. Com a educadors hem d’educar alumnes de diferents sectors socials, amb molts nivells educatius, amb diferents tipus d'aprenentatge, i hem de vetllar perquè tots es puguin adaptar i siguin capaços d'avançar i millorar.

jueves, 27 de septiembre de 2012

What is Lifelong Learning?


El lifelong learning és un concepte perseguit per tot arreu: un aprenentatge flexible, divers i accesible en diferents edats i llocs. Promou l'aprenentatge no només a l'escola sinó també arreu en la vida de l'adult. Segons Delors (1996) podem basar-no en 4 gran pilars per construir l'educació del futur:
  1. Aprendre a saber: Centrar l'acció educativa més en donar eines d'aprenentatge que no pas en l'adquisició de coneixement.

  2. Aprenedre a fer: equipar les persones per treballar les necessitats de ara i les del futur, incloen innovació i adaptació a feines futures

  3. Aprendre per viure amb altres: resoldre conflictes assertivament, descobrir altres cultures i maneres de pensar, millorant la capacitat de comunicar, la resiliència i l'inclusió social.

  4. Aprendre per ser: l'educació que contribueix al desenvolupament complet d'una persona: ment i cos, intel·ligència, sensibilitat, espiritualitat i agraïment estètic.

The wiew from the Eurpean Commission:

According to the European Commission, the scale of current economic and social change, the rapid transition to a knowledge-based society and demographic pressures resulting from an ageing population in Europe are all challenges which demand a new approach to education and training, within the framework of lifelong learning.
Lifelong learning is defined as “all learning activity undertaken throughout life, with the aim of improving knowledge skills and competence, within a personal, civic, social and/or employment-related perspective”.Bienvenue! Welcome! 歡迎! Willkommen! Benvenuto! 반갑습니다! Seja bem-vindo! Bienvenidos! Benvinguts!


Ens presentem: som 5 estudiants d'Educació Infantil i Educació Primària de la Universitat Rovira i Virgili (l'Alba Pintado, la Patrícia Pagès, l'Esther Branchart, el Bernat Vives i la Lídia Segovia).

El nom triat per al blog es basa en el concepte del lifelong learning o formació contiunada, que té com a objectiu educar ciutadans capaços de formar-se durant totes les etapes de la seva vida. Hem triat aquest nom perquè l'educació no s'acaba quan sortim de les aules, sinó que ens ha d'acompanyar al llarg dels nostres camins.

La temàtica principal d'aquest bloc serà l'aprenentatge de segones llengües, però també tractarem temes rellevants per al món de l'educació, us mostrarem com les noves tecnologies de la informació (TIC) poden afavorir la feina del mestre a l'aula, com emprar-les amb finalitats educatives i treure'n tot el profit possible.

Així doncs, queda inaugurat el nostre petit racó web on plasmarem tot allò que anem descobrint aquest curs, esperem que aquest raconet us agradi i també acabi sent vostre.

Ens llegim aviat, bloggers!