jueves, 25 de octubre de 2012

Objecte d'aprenentatge: The story of Jack O'LanternSabeu...
                perquè les carbasses representen Halloween?
                qui va ser Jack?
                com va enganyar al mateix diable?
                

Hem creat un objecte d’aprenentatge basat en la llegenda Irlandesa de Halloween que us ajudarà a saber respondre totes aquestes preguntes i moltes més. També hem utilitzat aquest objecte d'aprenentatge per explicar continguts gramaticals necessaris per la comprensió oral i escrita de la història. Pel nivell dels continguts, la nostra proposta didàctica va adreçada a alumnes de cicle superior d’Educació Primària, però també a totes aquelles persones que sentin interès o curiositat per les tradicions i la cultura dels països anglosaxons. L’eina que hem escollit és el Jclic perquè considerem que és un recurs d’alta qualitat educativa, ja que ens permet presentar uns continguts, ens dóna la possibilitat d’interactuar i avaluar aquest aprenentatge i alhora permet aprendre de  manera fàcil i divertida gracies al seu disseny.

Els objectius didàctics de l’objecte són:

  • Escoltar i llegir la llegenda de Jack o’Lantern.
  • Comprendre i utilitzar correctament les partícules interrogatives en anglès.
  • Ser capaç de formular preguntes en anglès.
  • Llegir preguntes sobre la llegenda de Jack o’Lantern i respondre correctament.
  • Identificar i relacionar el vocabulari de Halloween que apareix a la llegenda
  • Ordenar peces d’un puzle per trobar una paraula amagada.
  • Ser conscients del procés d’aprenentatge individual a través d’una avaluació final.
  • Desenvolupar les habilitats necessàries per a aprendre de manera autònoma.
  • Adquirir una bona coordinació òcul manual en l’ús de les TIC.
  • Mostrar interès per conèixer elements tradicionals d’altres cultures.


La metodologia que hem utilitzat és el constructivisme d’orientació sociocultural, on l’alumne construeix l'aprenentatge al seu ritme. 

La seqüència didàctica que hem aplicat en l’objecte d’aprenentatge és la següent:

             1.       Activitat  d’avaluació inicial
             2.       Presentació del conte/llegenda.
             3.       Activitats d’ajuda gramatical
             4.       Activitats de comprensió del text.
             5.       Activitats de vocabulari
             6.       Activitat d’avaluació final. 

Aquí us deixem amb la nostra proposta. Esperem que us agradi i sigui d’utilitat.


No hay comentarios:

Publicar un comentario